P R O G R A M

Vineri, 10 iunie 2022
800–900 PRIMIREA PARTICIPANŢILOR

900 - 1000 DESCHIDERE OFICIALĂ / CUVÂNTĂRI DE SALUT
• Dr. Adrian Chesnoiu – Ministru MADR
• Acad. Ioan Dumitrache – Secretar General, Academia Română
• Prof. univ. dr. Valeriu Tabără – Președinte ASAS
• Prof. Dr. James MacAskill – Director of Academic Strategy and Operations BC Institute of Technology, London, UK
• Prof. univ. dr. Diego Begalli – Prorector Universitatea Verona - Italia
• Prof. dr. Luminița Chivu – Director General INCE
• Prof. univ. dr. Gabriel Popescu – Director CSCBAS
• Dr. ing. Pompiliu Mustăţea – Director General INCDA Fundulea

PREZENTĂRI ORALE

1000 – 1020 Contribuția INCDA Fundulea la creșterea diversității genetice a culturilor cerealiere ȋn România
Autori: Cristina Mihaela Marinciu, Pompiliu Mustatea, Gabriela Șerban, Vasile Mandea, Galit Indira, Matilda Ciucă, Elena Petcu, Nicolae Săulescu (INCDA Fundulea)

1020 – 1040 Cerozitatea frunzelor ca obiectiv de ameliorare a grâului pentru îmbunătăţirea rezistenţei la factori de stres
Autori: Matilda Ciucă, Daniel Cristina, Alina-Gabriela Turcu, Elena-Laura Conțescu, Alexandru-Leonard Dumitru, Cristina-Mihaela Marinciu, Gabriela Șerban,Vasile Mandea (INCDA Fundulea), Elena-Florența Helepciuc, Elena Monica, Ana-Maria Moroșanu, Alexandru Brânzan, Gabriel Maria (IBB-Academia Română)

1040 – 1100

Evaluarea performanṭelor productive şi de calitate ale noilor creaṭii de grâu de primăvară în condiṭii pedoclimatice diferite
Autori: Kadar Rozalia (SCDA Turda), Racz Ionuṭ (SCDA Turda, USMV Cluj Napoca), Hirişcău Diana, Varadi Adina (SCDA Turda), Isticioaie Florentina (SCDA Secuieni), Bănăṭeanu Cecilia (SCDA Livada), Tican Cornelia (INCDCSZ Brașov), Gorinoiu Gabriela (SCDA Lovrin)

1100 – 1120 Hibrizi noi de floarea-soarelui, cu însuşiri superioare de producţie şi calitate, competitivivi pe piaţa de seminţe, creaţi la INCDA Fundulea
Autori: Joiţa-Păcureanu Maria, Stanciu Danil, Stanciu Maria, Anton Florin Gabriel (INCDA Fundulea)

1120 – 1140  Identificarea unor surse de germoplasmă valoroasă în vederea creări unor soiuri de soia cu o calitate ridicată a recoltei
Autori: Urdă Camelia, Rezi Raluca (SCDA Turda), Negrea Adrian (SCDA Turda,USMV Cluj Napoca), Păcurar Luana (SCDA Turda), Galben Ramona Dina (SCDA Turda, USMV Cluj Napoca)

1140 – 1200

Utilizarea modelului CERES Maize (DSSAT) pentru estimarea impactului schimbarilor climatice asupra producției de porumb ȋn sud-estul României
Autori: Cătălin Lazăr (INCDA Fundulea), Mihaela Caian, Zenaida Chițu, Antoanela Dobre (ANM București), Daniela Horhocea, George Cizmas (INCDA Fundulea)

1200 – 1330 PAUZĂ DE CAFEA - VIZIONARE POSTERE

1330 –1350  Efectul sistemului de agricultură conservativă asupra unor proprietăți fizice ale solului
Autori: George Cizmaș, Elena Partal,  Mihaela Serban,  Măturaru Gheorghe (INCDA Fundulea)

 1350 – 1410 Cercetări privind evoluția moliei verzei (Plutella xylostella) în cultura de rapiță de toamnă, în sud-estul României
Autori: Emil Georgescu, Lidia Cană (INCDA Fundulea), Luxița Râșnoveanu (SCDA Brăila, ASE București), Roxana Zaharia (ICDPP București), Trașcă Georgeta (SCDA Albota)

 1410 – 1430 Biodiversitatea în agricultura ecologică – prima strategie Green Deal
Autor: Toncea Ion (INCDA Fundulea)

1430 – 1500 DISCUȚII GENERALE

POSTERE

A. GENETICĂ ȘI AMELIORARE
1. Selecția asistată de markeri ADN pentru cumularea/piramidarea de gene de rezistență la boli în linii de grâu.
Autori: Daniel Cristina, Alina-Gabriela Turcu, Cristina-Mihaela Marinciu, Gabriela Șerban, Indira Galit, Elena-Laura Conțescu, Vasile Mandea, Alexandru-Leonard Dumitru, Matilda Ciucă (INCDA Fundulea)

2. Soiuri noi de lucernă create la INCDA Fundulea
Autori: Maria Schitea, Elena Petcu, Lenuţa Drăgan, Mihaela Popa (INCDA Fundulea), Mihaela Ciora (ISTIS București)

3. Crearea de hibrizi de porumb cu pretabilitate îmbunătățită pentru însămânțarea timpurie, cu adaptabilitate superioară la acțiunea factorilor climatici adverși, competitivi sub aspectul nivelului și stabilității performanțelor agronomice și de calitate
Autori: Horia Lucian Iordan, Daniela Horhocea (INCDA Fundulea)

4. Hibrizii de porumb Amurg și Miraj, creați la INCDA Fundulea
Autori: Daniela Horhocea, Teodor Martura, Horia Lucian Iordan, Caterina Băduț, Ion Ciocăzanu (INCDA Fundulea)

5. Crearea de hibrizi de porumb productivi, toleranţi la secetă, arşiţă, boli şi dăunători în vederea diminuării impactului încălzirii globale asupra agroecosistemelor din România
Autori: Daniela Horhocea, Ion Ciocăzanu, Teodor Martura, Horia Lucian Iordan, Caterina Băduț, Elena Petcu, Cătălin Lazăr, Lidia Cană, Emil Georgescu (INCDA Fundulea), Crucița Sîrca (SCDA Livada), Georgiana Negruț (SCDA Lovrin), Claudia Dunăreanu (SCDA Șimnic), Mihai Tilihoi (SCDA Valu lui Traian), Emanuela Lungu (SCDA Brăila)

6. Noi rezultate în ameliorarea rezistenței la fuzarioza spicelor de grâu
Autori: Indira Galit, Cristina-Mihaela Marinciu, Gabriela Şerban, Vasile Mandea, Nicolae N. Săulescu, Mariana Ittu (INCDA Fundulea)

7. Diversificarea germoplasmei de in prin obținerea de soiuri productive cu sămânță galbenă
Autor: Niculina Ionescu (INCDA Fundulea)

8. Cercetări privind procesul de maturare a strugurilor în arealul viticol Odobești
Autori: Ionica Bosoi (USV Iași), Marioara Pușcalău (SCDVV Odobești), Liliana Rotaru (USV Iași)

9. Diversificarea germoplasmei de floarea soarelui prin utilizarea hibridării interspecifice cu specii săbatice ale genului Heliantus
Autori: Florin Gabriel Anton, Joiţa-Maria Păcureanu, Văduva Diana (INCDA Fundulea), Luxița
Râșnoveanu (SCDA Brăila)

10, Creșterea productivitătii, prin creearea de biodiversitate, la culturile agricole, porumb și floarea-soarelui
Autori: Gabriel Popescu (CSCBAS București), Joiţa-Maria Păcureanu, Daniela Horhocea (INCDA Fundulea), Laurențiu Ciornei, Petruța Simona Grossu (CSCBAS București), Victor Petcu, Florin Gabriel Anton (INCDA Fundulea)

11. Progres genetic la orzul de toamnă pentru productivitate și adaptabilitate la condițiilie de mediu nefavorabile
Autori: Eugen Petcu, Liliana Vasilescu (INCDA Fundulea)

12, Variația unor indici de calitate la orzul de toamnă în condiții de secetă indusă
Autori: Liliana Vasilescu, Eugen Petcu, Elena Petcu, Lidia Cană, Cătălin Lazăr (INCDA Fundulea),
Alexandrina Sîrbu (UCB Râmnicu Vâlcea)

13. Impactul factorilor abiotici asupra etapelor de dezvoltare a culturii de porumb
Autori: Alina Șimon, Adrian Ceclan, Florin Russu, Marius Bărdaș, Felicia Chețan, Alin Popa (SCDA Turda)

14. Utilizarea markerilor moleculari pentru determinarea diversității genetice a unor specii sălbatice de floarea-soarelui
Autori: Conțescu Elena-Laura, Anton Florin Gabriel, Ciucă Matilda, Cristina Daniel, Turcu Alina-
Gabriela, Ionescu Violeta (INCDA Fundulea)

15. Stabilitatea hibrizilor de porumb noi creați la SCDA Turda, la stresul diferitelor desimi de semănat
Autori: Carmen Vana, Andrei Varga,Voichița Haș, Roxana Călugăr (SCDA Turda)

16. Hibrid de nouă generație semitimpuriu Turda 380 adaptat schimbărilor climatice din zona de centru a țării
Autori: Andrei Varga, Haș Voichița, Nicolae Tritean,Carmen Vana, Roxana Călugăr, Felicia Mureșanu, Laura Șopterean (SCDA Turda)

17. Utilizarea acidului salicilic exogen ca modulator al semnalului de stres și impactul acestuia asupra germinării și reacției morfogenetice a plantelor de tomate cultivate „In vitro”
Autori: Tina Oana Cristea, Gabriel-Alin Iosob (SCDL Bacău)

18. Pregrese privind ameliorarea mazărei de toamnă (Pisum sativum L.) la INCDA Fundulea
Autor: Ancuța Bărbieru (INCDA Fundulea)

B. AGROFITOTEHNIE ȘI PROTECȚIA PLANTELOR
1. Influența unor factori agrotehnici asupra atacului produs de patogenul Septoria tritici la cultura grâului
Autori: Lidia Cană, Emil Georgescu, Gheorghe Măturaru (INCDA Fundulea)

2. Cercetări privind selectivitatea și eficacitatea tratamentelor cu erbicide aplicate pentru combaterea buruienilor din cultura de orz în condițiile pedoclimatice de la INCDA Fundulea
Autori: Mihaela Șerban, Gheorghe Măturaru, Cătălin Lazăr (INCDA Fundulea)

3. Rolul tratamentului foliar cu acid salicilic asupra plantelor de tomate afectate de stresul hidric
Autori: Gabriel-Alin Iosob, Tina Oana Cristea (SCDL Bacău)

4. Comportarea genotipurilor de grâu de toamnă tratate cu retardant la aplicarea unor doze diferite de azot
Autori: Adina Varadi, Diana Hirişcău, Rozalia Kadar, Ionuţ Racz (SCDA Turda, USMV Cluj Napoca)

5. Influenţa epocii şi distanţei de semănat în realizarea producţiei de grâu
Autori: Diana Hirişcău, Rozalia Kadar, Adina Varadi, Ionuţ Racz (SCDA Turda, USMV Cluj Napoca)

6.  Influența prelucrării solului și a fertilizărilor foliare asupra parametrilor fiziologici și a producției la grâu, în podișul Transilvanei
Autori: Marius Bărdaş, Alina Simon, Florin Russu, Felicia Chețan, Ovidiu Adrian Ceclan, Alin Popa (SCDA Turda)

7. Influența diferitelor sisteme de lucrări ale solului asupra abundanței și dinamicii dăunătorilor din cultura de porumb
Autori: Adina Tărău (SCDA Turda), Felicia Mureșeanu (ASAS București), Ana Maria Vălean, Florin Russu, Laura Şopterean, Felicia Cheţan (SCDA Turda), Loredana Suciu (SCDA Turda, USMV Cluj Napoca), Camelia Urdă (SCDA Turda)

8. Influența sistemului de lucrare a solului asupra conservării apei ȋn sol și producției de porumb la SCDA Turda
Autor: Felicia Cheţan (SCDA Turda)

9. Evaluarea diversității artropodelor utile în agroecosistemele cerealiere din centrul Transilvaniei
Autori: Ana Maria Vălean (SCDA Turda), Dana Malschi (ASAS București), Adina Tărău, Laura Şopterean, Florin Russu (SCDA Turda), Loredana Suciu (SCDA Turda, USMV Cluj Napoca)

10. Influența lucrărilor solului asupra producției de porumb și a unor caracteristici agrochimice ale solului
Autori: Elena Partal (INCDA Fundulea), Nicoleta Mărin (ICPA București), Mihaela Șerban
(INCDA Fundulea)

11. Dinamica producţiilor şi a sporurilor de recoltă sub influenţa fertilizării minerale la cultura porumbului
Autori: Ovidiu Adrian Ceclan , Alina Şimon, Florin Russu, Nicolae Tritean, Felicia Cheţan,
Marius Bărdaş, Alin Popa (SCDA Turda)

12. Studii asupra conservării biodiversității la resursele vegetale de fasoliță în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei
Autori: Drăghici Reta, Paraschiv Alina Nicoleta, Dima Milica (SCDCPN Dăbuleni)

13. Măsuri agrotehnice pentru reducerea influenței secetei asupra producției de floarea-soarelui
Autori: Violeta Simionescu (UO Constanța), Monica Tanc, Ion Bulică (SCDA Valu lui Traian)

14. Testarea unor soiuri si linii de grau de toamnă pentru producerea de sămânță, cultivat în sistem ecologic la SCDA Valul lui Traian
Autori: Violeta Simionescu (UO Constanța), Monica Tanc, Ion Bulică (SCDA Valu lui Traian)