P R O G R A M

Joi, 14 aprilie 2022

 

900 - 930  Primirea participanţilor
930-1000

                        

Deschidere oficială / Cuvântări de salut

  • Acad. Ioan Dumitrache – Secretar General, Academia Română
  • Prof. univ. dr. Valeriu Tabără – Președinte ASAS
  • Acad. Lucian-Liviu Albu – Director Institutul de Prognoză Economică
  • Dr. Adrian Chesnoiu – Ministru MADR
  • Prof. dr. Luminița Chivu – Director General INCE
  • Prof. univ. dr. Gabriel Popescu – Director CSCBAS
  
Prezentari orale
1000–1020  Schimbări climatice și impactul proiectat asupra indicatorilor  agro-climatici ȋn România
Autori: Mihaela Caian, Cătălin Lazăr, Zenaida Chițu, Vlad Amihăesei, Antoanela Dumitru
1020–1040  Responsabilitatea față de climă și mediu și politica agricolă comună post 2020
Autori: Gabriel Popescu, Simona Bara
1040–1100 Utilizarea speciilor sălbatice de floarea soarelui (Helianthus spp.) ȋn ameliorarea florii soarelui, pentru viitor
Autor: Yalcin Kaya
1100–1120 Efectul schimbărilor climatice actuale, asupra fondului genetic viticol, ȋn podgoria Drăgășani
Autori: Sergiu Gorjan, Sergiu-Ştefan Gorjan, Bogdan Ion Truşcă, Raluca Iuliana Popescu
1120–1140 Valorea agroeconomică a unor specii  de Lathyrus și Vicia în Republica Moldova
Autori: Victor Țitei, Serghei Cozari, Alexandru Teleuță
1140–1200 Influența condițiilor climatice, asupra diferitelor genotipuri de floarea soarelui, privind calitatea uleiului si conținutul în proteine   
Autori: Maria Joița Păcureanu , Luxița Rȋșnoveanu, Laurențiu Ciornei
1200-1220 Efectele încălzirii globale asupra schimbărilor climatice. Tendințe privind evoluția temperaturii în România
Autori: Laurențiu Ciornei, Paula Munteanu, Victor Petcu, Petruța-Simona Simion
1220-1330 Pauză de cafea
1330-1350 Culturi de acoperire formate din triticale și mazăre de toamnă, ȋn cultură pură sau amestecuri - beneficii pentru sol și suprimarea buruienilor
Autori: Victor Petcu, Laurențiu Ciornei, Simona-Petruța Simion, Marga Grădilă, Simona Lavinia Burtan, Elena Partal
1350–1410 Sistemele agroalimentare în contextul schimbărilor climatice  
Autor: Mariana Sandu
1410-1430 Influența plantei de cultură de floarea-soarelui asupra  fitodiversității spontane în zona de est a României
Autori: Luxița Rȋsnoveanu, Maria Joița-Păcureanu, Daniela Oprea, Emil Georgescu, Florin Gabriel Anton, Pavel Daniel Rotaru
1430-1500 Discuții Generale
   
Postere
1. Impactul schimbărilor climatice, asupra agriculturii
Autor:  Ancuța Marin 
2. Studii privind schimbările climatice ȋn Câmpia Brăilei și metode de adaptare pentru creșterrea biodiversității agricolezonale
Autori: Trifan Daniela, Ghiorghe Alin Ionel, Lungu Emanuela,Toader George
3. Impactul mediului asupra sustenabilității sistemelor alimentare. Studiu privind agricultura din regiunea sud – vest Oltenia
Autori: Amalia-Gianina Străteanu, Simona Nicoleta Stan,Lavinia Udrea
4. Biodiversitatea și adaptabilitatea unor plante agricole utilizate ca elemente tehnologice în practicarea sistemului de lucru dry-farming, în zona de sud-est a României
Autori: Luxița Rȋsnoveanu , Luxița Rîșnoveanu, Alin Ghiorghe, Daniela Oprea, Marian Brăilă
5. Mobilizarea resurselor vegetale de biomasă energetică în Republica Moldova
Autor: Victor Țitei
 6.  Ecologie și ecologist, disputa ȋn contextul ȋncălzirii globale
Autori: Marcel Paraschivescu, Marcel Theodor Paraschivescu
 7. Impactul practicilor conservative de ȋntreţinere a solului ȋn plantaţiile viticole asupra diversitǎţii microbiene a solului şi a biodiversitǎţii entomofaunei utile şi dǎunǎtoare
Autori: Adrian Șerdinescu, Ion Marian, Lidia Fȋciu, Elena Brȋnduşe
8. Influența încălzirii climatice globale asupra creșterii concentrației alcoolice a vinurilor seci, între ȋnconveniențe tehnologice, soluții științifice și decizii tehnice.
Autor: Constantin Croitoru